Ägarombud

Ägarombuden väljs av medlemmarna och fungerar som länk mellan medlemmarna, butikerna och föreningen.

Ägarombuden är en viktig del av föreningens struktur och samarbetar nära butikerna inom sitt geografiska område. Föreningens butiker är uppdelade i 20 olika ägarombudsområden för att säkerställa lokal närvaro och engagemang.

Som medlem har du möjlighet att ta kontakt med dina lokala ägarombud om du har förslag, idéer eller synpunkter angående föreningens verksamhet.

Ägarombudens uppgifter

  • De har rösträtt på stämman, som är föreningens högsta beslutande organ.
  • De håller sig informerade om händelser i närområdet som kan påverka både föreningen och butikerna.
  • Ägarombuden arrangerar aktiviteter för att skapa kontakt och dialog med medlemmarna.
  • De är tillgängliga för att svara på frågor om medlemskapet, föreningen och ger information om hållbarhetsarbete samt föreningens samarbete med biståndsorganisationer.

Mejla frågor och synpunkter till ditt ägarombud på kontakt@kfsombud.se
Ange vilken butik det gäller i ämnesraden.

Se vem som är ägarombud i din butik

Vill du bli ägarombud? Läs mer här

 

Publicerad: 2023-09-20