KfS och Skansen i fördjupat samarbete genom nytt femårsavtal

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) och Skansen skapar mervärde för medlemmar och gäster genom ett fortsatt nära samarbete de kommande fem åren. Med ett utbud av aktiviteter kopplat till samhällsengagemang och miljöarbete vill KfS och Skansen sprida information och kunskap om miljö, mat och djuromsorg med fokus på barn, unga och barnfamiljer.

Skansen och KfS är två starka varumärken som med gemensamma krafter vill synliggöra sitt engagemang för ett mer hållbart samhälle.

Aktiviteterna på Skansen utvecklas i en gemensam arbetsgrupp och kommer att vara väl synliga på området för att förstärka samarbetet. Bland annat kommer ett Hållbarhetshus som återvinner kompostmaterial att uppföras. Syftet är att få en plats där återvinnings-processen kan exponeras för gäster och personal och stärka kretsloppstänket på ett spännande och handfast sätt.

– Vi vill skapa medlemsnytta för våra medlemmar och därför känns det fantastiskt kul att vi nu fördjupar samarbetet med Skansen. Sen vi inledde samarbetet på 90-talet har det varit ett av våra mest uppskattade och nyttjade erbjudanden. Att vi nu dessutom skapar ett hållbarhetshus känns extra kul då hållbarhet och miljö är områden våra medlemmar tycker är allra viktigast, säger Lars Ericson, vd Konsumentföreningen Stockholm.

Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad: 2019-12-18