Konsumentföreningen Stockholm och COLIVE ingår samarbete

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) och COLIVE ingår samarbete för att utveckla och skynda på tillväxten för delningsboenden i Stockholmsområdet, så kallade ”coliving-hubbar”.

Samarbetet innebär att KfS investerar i COLIVE för att utveckla tillväxten av delningsboenden i Stockholmsområdet i syfte att hjälpa till att minska bostadsbristen för unga vuxna. På sikt har KfS som ambition att skapa flera intressanta medlemserbjudanden kopplat till COLIVE och deras tjänster.

– Vi har alltid stått för innovation och nytänkande och en tro på att saker blir bättre om vi gör det tillsammans, vilket vi nu fortsätter att göra. Det här är ett sätt för oss att vara med och bidra till lösningen på en av framtidens största utmaningar – bostadsbristen för unga vuxna. Samarbetet känns extra kul eftersom vi har märkt ett växande engagemang bland våra medlemmar i frågan, bland annat i framtagandet av vår framtidsstrategi. ”Matchen” mellan KfS och COLIVE känns perfekt då vi står för liknande värderingar, säger Lars Ericson, vd på KfS.

COLIVE grundades 2018 och har sedan dess lanserat två coliving-hubbar i Stockholm, med ytterligare tio-talet projekt på gång runtom i landet. Målbilden är ambitiös och år 2025 räknar COLIVE med att ha 7000 bostäder i Sverige.

– Vi är inne i en väldigt spännande fas där vi närmar oss lanseringen av Sveriges största colivinghubb, och nu även varvar upp för kommande projekt. I och med dagens nyhet kan vi ta ytterligare steg med vår ambitiösa tillväxtplan och produktinnovation. Jag är stolt över att kunna välkomna en långsiktig och strategisk investerare som KfS, säger Katarina Liljestam Beyer, medgrundare och COO för COLIVE.

En undersökning som Novus gjort bland stockholmarna på uppdrag av KfS visar att åtta av tio tror att coliving kan vara en attraktiv boendeform för unga och sex av tio i åldersgruppen 18-29 år kan också tänka sig att testa den här formen av boende.

– Det känns helt rätt att gå in i ett samarbete med COLIVE när drygt hälften av stockholmarna i åldersgruppen 18-29 år kan tänka sig att testa den här formen av boende, säger Lars Ericson, vd på KfS.

Publicerad: 2020-02-24