KfS medverkar i samarbetsprojekt för att öka konsumtionen av fullkorn

Den 19 december startade ett Vinnova-finansierat samarbetsprojekt i syfte att öka konsumtionen av fullkorn i till exempel bröd, pasta och flingor. Initiativet kommer från forskare från Chalmers tekniska högskola och ytterligare tio aktörer från livsmedelsindustrin, offentliga aktörer, ideella föreningar och Konsumentföreningen Stockholm är med från start.

Forskningen visar tydligt att ett högt fullkornsintag förebygger många av våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2. Enligt nordiska näringsrekommendationer behöver vi få i oss 75 gram fullkorn per dag men i Sverige äter 9 av 10 för lite.

I Danmark har det framgångsrika Fuldkornspartnerskabet sedan starten 2007 ökat intaget av fullkorn från 32 till 63 gram per dag. Det svenska samarbetet kommer att inspireras av det danska exemplet samtidigt som man utgår från svenska förutsättningar avseende samarbete, matvanor, innovation och kommunikation.

– Fullkornet har haft lite av en präktighetsstämpel på sig och många konsumenter har tyvärr fått för sig att fullkornsprodukter inte är lika goda som annan mat. Men jag och många med mig kan intyga att det helt enkelt inte stämmer. I och med den här satsningen tror jag att fler konsumenter kommer att upptäcka det goda med fullkorn och även hälsofördelarna, säger Minna Hellman, hållbarhetsstrateg på Konsumentföreningen Stockholm. 

Läs mer om samarbetet. 

Publicerad: 2018-12-20