Kampanj för rätten att beta

Bete är en del av kornas naturliga beteenden och bidrar till fysiskt och psykiskt välmående. Just nu hotas den viktiga betesrätten för mjölkkor och andra nötkreatur av tunga aktörer.

Den 2 oktober 2023 lanserades kampanjen "Jag vill beta". Bakom kampanjen står Sveriges fyra största djurskyddsföreningar; Djurens Rätt, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen samt konsumentorganisationen Vi Konsumenter. Syftet med kampanjen är att skapa opinion för den idag lagstadgade betesrätten för mjölkkor men att även utöka betesrätten till att gälla även kalvar och andra nötdjur.

Till presssmeddelandet

Om kampanjen

Vi samarbetetar med WWF för mer naturbetesmarker

Publicerad: 2023-10-10