Samarbete för minskat matsvinn (SAMS) årsrapport 20-21

Nyligen släpptes den första årsrapporten från Samarbete för minskat matsvinn (SAMS), som både KfS och Coop är med och stöttar.

SAMS är en nationell frivillig överenskommelse som samlar en rad branschaktörer längs livsmedelskedjan.

Överenskommelsen innehåller tre grundläggande delar:

  • Målsättning kring minskning av livsmedelsavfall och livsmedelsförluster. 
  • Datainsamling för att följa upp överenskommelsens mål och hitta ”hotspots” att arbeta med över värdekedjan.
  • Ett forum där aktörer längs livsmedelskedjan samlas till diskussion och för att genomföra branschövergripande projekt som ska göra att livsmedelsavfallet och livsmedelsförlusterna minskar.

Nu har arbetet i SAMS pågått i drygt ett år. Lanseringen av samarbetet skedde den 12 mars 2020 för att betona kopplingen till FN:s globala hållbarhetsmål 12.3 – som är att halvera matsvinnet i världen till 2030.

– Det första året har naturligtvis påverkats av pandemin, eftersom den har drabbat restaurangbranschen hårt, men vi har ändå kommit en bra bit. Stort fokus har legat på att finna bra metoder för att samla in data om matsvinn. Vi har tagit fram vägledningar för rapportering för mejerivaror, fiskförädling och grossister, säger Maria Ahlm.

Regeringen beslutade 2020 om två etappmål till 2025: livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 procent, och andelen livsmedel som når butik och konsument ska öka. Dessa mål och den nationella handlingsplanen ”Fler gör mer” för minskat matsvinn är riktmärke för arbetet.

Runt trettio företag, organisationer och myndigheter är medlemmar eller supportrar till SAMS.

Läs SAMS första rapport här.

Publicerad: 2021-06-29