Bli ägarombud

Ägarombuden röstas fram av medlemmarna vartannat år och nästa val är år 2026.

Du äger!

Du som har Coop-kort äger Coop via ditt medlemskap i en konsumentförening. Att vara medlem innebär att vara delägare på riktigt. Det är inte bara ett medlemskap i en kundklubb.

Totalt är vi 3,9 miljoner medlemmar i 26 föreningar, varav 1,3 miljoner i KfS som omfattar Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Vi har närmare 200 Coop-butiker i vårt område.

 

Vårt område sträcker sig från Hallstavik i norr till Kisa i söder. Finspång, Färingsö och Möja är egna föreningar.

 

 

 

 

 

Vid valet som är vartannat år, väljer medlemmarna representanter - ägarombud - till föreningen. Ägarombuden arbetar tillsammans och ansvarar gemensamt för ett geografiskt avgränsat område med flera Coop-butiker. 

Du kan bli ägarombud

Att vara ägarombud är ett spännande och roligt uppdrag som ger unika möjligheter att vara med och föra Coop och kooperationen framåt. Du får fördjupad kunskap i konsument- och hållbarhetsfrågor, och möjlighet att nätverka med erfarna och kunniga människor. Du får även vara med och fatta viktiga beslut i föreningen.


"Jag vill att fler ska förstå poängen."

Så säger Anna Fernström (till höger i bild), ett av våra ägarombud, som vill göra skillnad tillsammans med andra. Som ägarombud jobbar hon för att fler ska hitta till Coop och förstå poängen med att välja Coop utifrån hållbarhet, medlemsnytta och möjligheten att själva vara med och påverka.

Läs mer om Anna och uppdraget här


Om uppdraget

Som ägarombud är du en länk mellan medlemmarna, föreningen och Coop.

 • Du lyssnar på medlemmarna och för deras synpunkter vidare till butikerna och oss på föreningen.
 • Du informerar om föreningen, medlemskapet, våra bistånsorganisationer eller om vårt arbete kring hållbarhet.
 • Du genomför aktiviteter i butiken, digitalt eller på andra platser i närområdet. Det kan också vara en enkät eller en temakväll i ett aktuellt ämne.
 • Du är lyhörd och håller koll på sånt som händer i butikernas närområde. Sånt som kan påverka butikerna i olika riktningar.
 • Du har rösträtt på stämman och är med och fattar beslut som rör föreningen.
 • Mandatperioden är två år. Sedan är det val på nytt.

Som ägarombud blir du knuten till ett område med flera butiker. Ni blir 3-7 ägarombud som tillsammans ansvarar för ett område med 5-14 butiker, berorende på hur stort området är.

När du anmäler dig till kandideringen och anger anger vilken butik du brukar handla i, kommer du att se alla butiker som ingår i samma område. Det finns tjugo olika områden.

Ni arbetar tillsammans i ert område men får även ta hjälp av andra som vill engagera sig, om ni vill.

Coop ansvarar för hur butikerna ska drivas, för prissättning, personal, varuutbud med mera. Du fungerar som bollplank och representerar medlemmarna.

Är det här du?

 • Du är medlem i KfS och minst 18 år.
 • Du handlar regelbundet i Coop.
 • Du gillar kooperation och förstår hur bra det är att jobba tillsammans.
 • Du har koll på det som händer i butikernas närområde.
 • Du står bakom våra värderingar och är intresserad av hållbarhetsfrågor.
 • Du är social, nyfiken och lyhörd inför andras tankar och åsikter.
 • Du vill vara med och skapa ett ännu bättre Coop.
 • Du är van att använda digitala verktyg.
 • Du är beredd att lägga 30–50 timmar per år på uppdraget. Du måste också ha tid för utbildningar och andra möten.

Du får mycket mer än bara arvode

Du får arvode och utbildning men det finns fler fördelar.

 • Du får möjlighet att medverka till och öka intresset för ett hållbart samhälle. Att påverka medmänniskor för en bättre värld.
 • Du är med och skapar ännu bättre Coop-butiker genom att föra fram dina och andra medlemmars åsikter. 
 • Du får chans att bredda och fördjupa dina kunskaper i konsumtions- och hållbarhetsfrågor.
 • Du får tillgång till ett nätverk med erfarna, kunniga människor. Och kan själv bidra med dina kunskaper.
 • Du är med och fattar viktiga beslut i föreningen.

Året för ett ägarombud

Uppdraget varar i två år. Här ser du vad som händer under ett år. 

 

Mer att läsa

KfS och medlemsdemokratin

KfS, KF och Coop

KfS verksamhet

Skriv ut informationen på sidan som pdf

Publicerad: 2024-02-16