Coop Östra, KF och Coop Sverige

Coop-kortet är ett medlemsbevis som visar att du är medlem i en konsumentförening. Det finns närmare trettio konsumentföreningar i Sverige. Tillsammans äger vi KF och Coop.

Föreningen Coop Östra, tidigare, Konsumentföreningen Stockholm, grundades 1916 och är en del av den svenska konsumentkooperationen. Vårt verksamhetsområde omfattar från och med september 2021 Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.

Coop Östra och Coop Sverige

Coop Östra är Sveriges största konsumentförening med 1,3 miljoner medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.

Medlembeviset - Coop-kortet - är knutet till medlemskapet i föreningen och fungerar som nyckel till en mängd medlemserbjudanden och tjänster från Coop Sverige och från Coop Östra.

Vår viktigaste uppgift att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för dig som är medlem. Vår uppgift är också att göra medlemsnytta och skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé.

KF och Coop

KF (Kooperativa Förbundet) är ett förbund som består av cirka 30 konsumentföreningar, 7 OK-föreningar, Folksam och Fonus. KF är ensam ägare till Coop Sverige som ansvarar för inköp, butiksformat, affärsutveckling med mera.

KF har också  dotterbolagen KF Fastigheter, Med Mera Bank AB, Vår Gård Saltsjöbaden och Vi Media.

KF är förbund för konsumentföreningarna och har till uppgift att stärka den gemensamma kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln och att leva upp till konsumentkooperationens verksamhetsidé om att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt för dessa att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

KF ägs gemensamt av alla konsumentföreningar och Coop Östras röstandel är 28 procent.

 

 

Publicerad: 2024-05-07