Konsumenterna beredda att betala mer för återvinningsbar plast

Nästan alla svenskar tycker att det är viktigt att återvinna plast och många är beredda att själva betala för att bidra till ökad hållbarhet: Var fjärde skulle acceptera ett prispåslag på 50 procent eller mer för en förpackning som är enkel att återvinna. Och unga konsumenter är mest betalningsvilliga.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har låtit undersökningsföretaget Novus fråga över 1000 konsumenter om deras relation till plast.

– Plast är idag den stora utmaningen inom återvinning. Undersökningen visar en stark vilja hos konsumenterna att bidra till en mer hållbar relation till den användbara plasten. Men också att dagens situation med massor av olika plastsorter, blandning av material i en och samma förpackning och regler för återvinning är absurt komplicerad, säger Anna Lilja, miljöansvarig på KfS och fortsätter:

– Det mest slående med undersökningen är hur stora insatser konsumenterna redan idag gör och hur stark viljan är att göra mer.

Hela 96 procent ställer sig bakom plaståtervinning och tycker att det är mycket viktigt (70%) eller ganska viktigt (26%) att öka återvinningen av plast.

Påfallande många är beredda att betala extra för att bidra till ökad återvinning. På frågan om hur mycket de skulle betala för schampo i en förpackning som garanterat gick att återvinna var de allra flesta beredda att betala extra. Nästan var fjärde (24%) är beredd att betala ett prispåslag på 50 procent eller mer.

  • Kvinnor är i betydligt större utsträckning beredda att betala för hållbara förpackningar. Av kvinnorna är fler än var tredje (35%) beredd att betala ett pris på 50 procent eller mer för en vara som går att återvinna. Att jämföra med bara 15 procent av männen.
  • Unga (18–29 år) är också i betydligt större utsträckning beredda att betala ett väsentligt högre pris för en hållbar förpackning. Hela 35 procent sa sig villiga att betala ett pris som var 50 procent eller högre för hållbart förpackat schampo.      

– Det här är självklart ingen intäkt för stora prispåslag på återvinningsbara plastförpackningar. Alla som arbetar med dagligvaruhandel vet att det ofta är stor skillnad mellan vad konsumenterna säger sig villiga att betala för och hur de agerar i verkligheten, men resultatet är ändå en indikation på att konsumenterna är beredda att göra stora insatser, ännu mer än de redan gör. Men det måste vara lätt att göra rätt, säger Anna Lilja, miljöansvarig på KfS.

Läs hela pressmeddelandet.

Läs rapporten: Plastförpackningar – med konsumenterna för en hållbar relation till plast.

Kontakta oss.

Publicerad: 2018-05-22