Om kor får ett litet tillskott av alger i fodret, så kan metanutsläppen minska med hela 80-90 %.

Volta Greentech växlar upp

Nu går svenska livsmedelsaktörer samman för att minska klimatpåverkan från kor.

Metanutsläppen från nötboskap står för mer än 4 procent av globala växthusgaser. Om kor får ett litet tillskott av alger i fodret, så kan metanutsläppen minska med hela 80-90 %. Det visar en pilotstudie som genomförts på Gotland i somras. Nu går tre svenska livsmedelsaktörer samman och investerar för att skala upp Volta Greentechs teknik så att den i framtiden blir tillgänglig för hundratals lantbrukare.

Under sommaren lanserades världens första metanreducerade nötkött i tjugo Coop-butiker i Stockholm och på Gotland i ett samarbete mellan Volta Greentech, dagligvarukedjan Coop, det svenska livsmedelsbolaget Protos och Ejmunds gård på Gotland. Djurens foder berikades med algtillskott från Volta Greentechs algfabrik i Lysekil och tillsattes som endast 0,6% av tjurarnas dagliga foder. Resultatet blev att metanutsläppet under utfodringsperioden reducerades med mellan 80-90 procent. Klimateffekterna validerades av det oberoende forskningsinstitutet RISE.

För att accelerera arbetet har nu Axel Johnsons investeringsarm Novax, Konsumentföreningen Stockholm och det svenska livsmedelsföretaget Protos gått samman och investerat totalt 20 miljoner kronor i Volta Greentech som en strategisk investering för att accelerera arbetet att nå uppsatta klimatmål.

Volta Greentech grundades 2019 och har nu fått in över 50 miljoner kronor i kapital.

– Vår lösning för att minska metanutsläppen från kor är väl erkänd för sin potential att ha en snabb, mätbar och positiv inverkan. Att göra detta storskaligt och tillräckligt snabbt för att ha en positiv effekt på klimatet är utmanande. Men det är viktigt att det blir gjort och vi är glada över det stöd vi har i ryggen från ledande svenska livsmedelsaktörer, säger Fredrik Åkerman, vd Volta Greentech.

Nästa steg för Volta Greentech är byggandet av Volta Factory 02. Fabriken är planerad att påbörjas under 2024 och blir Volta Greentechs första storskaliga algfabrik.

– För att lösa de utmaningar vi står inför behöver hela livsmedelskedjan innovativa lösningar och ett brett samarbete. Volta Greentech står för precis en sådan innovativ lösning och vi ser stor potential i det samarbete som nu skapas och växlas upp, säger Pär Warnström, investeringschef på Axel Johnson investeringsbolag Novax.

Framtidens Mat är ett av Novax investeringsteman, och man har under det senaste året investerat i ledande ingrediensbolag i såväl Storbritannien som Frankrike.

– Vi samarbetar idag med 400 gotländska gårdar. Omställningsarbetet för en ökad hållbar köttproduktion är ett led i vår vision att utveckla och gå ”från gård till region”. Därför är vi stolta över att bidra till klimatinnovation med konkreta resultat. säger Thomas Östlund, vd Protos AB.

– De resultat som pilotstudien har levererat visar vad som är möjligt i omställningen av livsmedelsbranschen. Vi är glada att få stötta Volta Greentechs viktiga arbete, säger Axel Boethius, Hållbarhetsstrateg Konsumentföreningen Stockholm.

Volta stöttas sedan tidigare av framstående företagare som Claes Dinkelspiel (Nordnet) och Peter Carlsson (Northvolt). Man har även mottagit finansiell stöttning från Jordbruksverket, Vinnova och Almi Väst.

Kort bakgrund
Under FN:s klimatkonferens 2021, COP26, lanserade Sverige och över 100 andra länder The Global Methane Pledge, med målet att minska 30 % av metanutsläppen till år 2030. I Sverige står kor och får för över 70 % av de totala metanutsläppen. Svenska Volta Greentech har nu demonstrerat potentialen att minska utsläppen drastiskt. Mot bakgrund av de positiva resultaten i pilotstudien med Coop, Protos, och Ejmunds gård, finns en stor potential för Sveriges jordbruk att leda transformationen.

Volta Greentech har som mål att eliminera metanutsläpp från kor innan 2050. Metangasen som produceras från kor motsvarar 4 % av världens totala utsläpp av växthusgaser (CO2e). Det är dubbelt så mycket utsläpp som från världens flygplan. Metanutsläpp från idisslarnas matsmältning är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser från jordbruket.

Publicerad: 2022-11-16