Livsmedelsverket bör ges i uppdrag att minska saltet

Hjärt-Lungfonden fick kritik från två professorer i en debattartikel i Svenska Dagbladet där de menade att Hjärt-Lungfonden inte verkar intresserade i frågan om att svenskarna måste sänka sitt saltintag. Nedan kommer en sammanfattning av Hjärt-Lungfondens svar, där de bland annat nämner sitt samarbete med Konsumentföreningen Stockholm. (Länk till hela debattartikeln finns längst ner).

Professorerna Mattias Aurell och A Erik G Persson skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 15 september att det är angeläget att svenskarna sänker sitt saltintag snarast, och att Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet HjärtLung verkar måttligt intresserade av frågan. I det förstnämnda påståendet har de alldeles rätt.

Icke smittsamma sjukdomar – främst hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar – är den ledande orsaken till dödlighet globalt, och står för 90 procent av alla dödsfall i Sverige. Varje år dör över 30 000 svenskar av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Tack vare forskning och forskningsbaserad kunskap har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom nästan halverats under de senaste 20 åren, men tyvärr riskerar våra levnadsvanor att bryta den positiva utvecklingen. Vi rör oss allt mindre, vi väger allt mer och vi äter allt onyttigare. Dåliga matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige, och salt är en av huvudorsakerna.

Däremot är det felaktigt att, som Aurell och Persson, påstå att Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet HjärtLung har ett måttligt intresse för saltfrågan. Hjärt-Lungfonden är verksamma i ett projekt där Livsmedelsverket, RISE samt delar av livsmedelsindustrin och frivilligsektorn arbetar med metoder för att sänka saltinnehållet i fyra olika livsmedelskategorier; bröd, chark, soppor och kryddor. Under de senaste två åren har Hjärt-Lungfonden även samarbetat med Konsumentföreningen Stockholm för att få regeringen att starta ett nationellt program för att sänka saltnivån i livsmedel.

Kristina Sparreljung
generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Jan Nilsson
ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd
Inger Ros
förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Läs hela debattartikeln här

Publicerad: 2019-09-19