Första stämman i Sveriges största konsumentförening

Lördagen den 14 maj 2022 samlades ägarombud från Stockholm, Södermanland, Östergötland och Uppsala för den första gemensamma stämman sedan KfS nya verksamhetsområde tagit form.

Drygt 110 ägarombud var på plats på Clarion Hotel Sign i Stockholm medan ett 15-tal deltog från Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. En digital länk gjorde det möjligt för alla att följa programmet och komma till tals, oavsett vilken stad man befann sig i. Röstningen gjordes i ett verktyg på mobilen.

Ljuspunkter trots dyster omvärld

Jan Johnsson, styrelsens ordförande, inledde med att hälsa alla välkomna. Därefter tog vd Lars Ericsson över talarstolen och presenterade föreningens verksamhet, ekonomi och framtidsplaner. Läget i omvärlden är oerhört dystert just nu. Det leder bland annat till höjda livsmedelspriser och risk för varubrist. Sommarens it-attack satte förstås också sina spår i Coop. Men det finns ljuspunkter.

Med 1,2 miljoner medlemmar är vi Sveriges i särklass största konsumentförening. Vi stödjer flera olika innovativa projekt inom hållbarhetsområdet och som ensam ägare till butiksbolaget CBS (Coop Butiker & Stormarknader) som äger och driver butikerna i vårt område, har vi alla möjligheter att påverka genom ägarstyrning. Målet är att CBS ska bli det bästa dagligvaruföretaget i Sverige i fråga om pris, kunderbjudande, tillväxt och hållbarhet. Och Lars Ericsson var tydlig med att den nya KfS-koncernen är ett finansiellt starkt och motståndskraftigt bolag.

CBS vd Meta Persdotter presenterade nuläget och framtidsplanerna för sitt företag, och hon stämde in i målet att göra CBS till Sveriges bästa matkedja.

Ny ordförande i KfS

I den mer formella delen av stämman godkändes årsredovisningen, och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det blev också lite ommöblering i styrelsen. Ordförande Jan Johnsson hade aviserat sin avgång och Kerstin Wallentin som suttit i styrelsen sedan 2015, valdes enhälligt till ny ordförande. Hennes plats fylls i sin tur av Jonas Nygren, som du kan läsa om längre ned i det här nyhetsbrevet.

Fyra av nio motioner om flygerbjudande

En viktig punkt på stämman är att behandla motioner. I år hade nio motioner kommit in, varav fyra handlade om att få Coop att avsluta samarbetet med TUI och andra resebolag där resorna sker med flyg. Det rimmar illa med att samtidigt vara ett grönt, hållbart varumärke, menade motionärerna. Styrelsens hållning var att Coop ska erbjuda det som efterfrågas av medlemmarna och det här är något väldigt många vill ha. Man menar också att det är lättare att påverka ett bolag i hållbar riktning om man är partner än om man säger upp samarbetet. Föreningsstyrelsen konstaterar ändå i sitt utlåtande att man genom sin representation i KF:s styrelse ska verka för en förutsättningslös översyn av Coops reseerbjudanden och styrelsens förslag vann med 80 röster mot 19. Även de övriga motionerna beslutades enligt styrelsens förslag.

En vädjan från We Effect

Leif Linde, styrelseordförande i KF, lämnade en rapport, och därefter intog en bekymrad generalsekreterare för We Effect, Anna Tibblin, scenen. Regeringen har beslutat att finansiera mottagandet av flyktingar från Ukraina genom avräkning på biståndsbudgeten. I sitt nya regleringsbrev till SIDA minskar regeringen stödet till det långsiktiga biståndet redan på årets budget. Det innebär att minst en miljon människor, som idag får stöd från We Effect, inte kommer att kunna säkra vare sig inkomster eller tillgång på mat. Anna Tibblin vädjade därför till KfS och alla sina medlemsorganisationer att förstärka insamlingarna för att kunna driva vidare så många som möjligt av sina projekt.

KfS har beslutat öka det årliga organisationsbidraget och man tog beslut om att skänka 500 kr per stämmoombud, vilket innebär ytterligare 77.000 kr till We Effect.

Stämmoombuden fanns på plats både i Stockholm och i Norrköping och kunde följa det som sas i den andra lokalen via storskärm. Kerstin Wallentin tar över som ordförande i KfS efter Jan Johnsson. (Bilden till höger.)

Publicerad: 2022-06-20