Coop inleder samarbete med BRIS. Projektet finansieras i huvudsak genom försäljning av mjölk under varumärket Coop.

Coop inleder samarbete med BRIS

Coop har som vision att vara den goda kraften i mat-Sverige där mat, hållbarhet och hälsa går hand i hand. Men det handlar om att vara en god kraft på fler sätt, inte minst i sammanhang som rör barn. Och här kommer BRIS in i bilden.

När den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Sverige, ökar behovet av akut hjälp, särskilt på natten. Därför skulle BRIS stödlinje behöva vara öppen dygnet runt. Året om.

Efter kl 21.00 hänvisas barn i nuläget till akuta insatser som hos SOS alarm och socialjouren – eller till stödlinjer för vuxna. Det vill Coop vara med och ändra på och inleder därför ett långsiktigt samarbete med BRIS som garanteras en intäkt på minst 1,5 miljoner kronor. Projektet finansieras i huvudsak genom försäljning av mjölk under varumärket Coop. Att de valt sin egen mjölk för att kommunicera stöd till BRIS menar de är naturligt, eftersom få saker är så starkt förknippade med barn som mjölk.

Från utspillda mjölkglas och mjölkmustascher, tappade mjölktänder och tonåringar som klunkar mjölk som flodhästar. Genom att välja Coops mjölk bidrar du till att fler barn kan få den trygga barndom de har rätt till. För inga barn ska behöva känna sig rädda, ledsna eller oroliga utan tillgång till en vuxen som lyssnar.

Vill du också vara med och stötta BRIS? Skänk poäng till BRIS via Coops poängshop. Eller välj Coops egna mjölk.

Till Coops poängshop

Publicerad: 2020-03-23