Vår ägarroll

Om vårt ägande i Coop, KF, Atrium Ljungberg och Skytteholm Ekerö.

Vi äger närmare 200 butiker i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala via butiksbolaget CBS (Coop Butiker & Stormarknader).

Som ägare är vår viktigaste uppgift att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för våra medlemmar. Vår uppgift är också att göra medlemsnytta och skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé.

KF (Kooperativa Förbundet)

KF ägs gemensamt av alla föreningar och Coop Östras röstandel är 28 procent.

Ägarinflytandet utövas genom styrelserepresentation i KF och genom representation på KF:s föreningsstämma.

Föreningen är också representerad i styrelsen för KF:s dotterbolag Coop Sverige AB. En viktig uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen i den kooperativa detaljhandelsverksamheten.

Till KF

Till Coop Sverige AB

Innehav i Atrium Ljungberg AB 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Coop Östras innehav uppgår till cirka 26 procent av aktiekapitalet och 21,5 procent av rösterna i Atrium Ljungberg. Föreningen är den största enskilda ägaren i bolaget vad avser kapitalandel.

Till Atrium Ljungberg AB

Skytteholm, Ekerö

År 1942 förvärvade Coop Östra lantegendomen Skytteholm. Idag bedrivs hotell- och konferensverksamhet av Stockholm Meeting Selection (SMS). Anläggningen kan erbjuda 148 bäddar och 6 konferenslokaler

Tack vare ett tidigare samarbete mellan Coop Östra och Millesgården finns en installation av Millesskulpturer i den vackra parken. Coop Östra är markägare till den intilliggande golfbanan Mälarö GK.

Till Skytteholm

Publicerad: 2022-01-17