Klimatkompensera genom Vi-skogens nya klimatkalkylator

Klimatkompensation innebär att man kompenserar för en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte kunnat undvika att släppa ut. Vi-skogens klimatkompensation sker genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. Det innebär att både träd och mark absorberar växthusgaser.

Vi-skogens klimatkompensation säkrar mat till bönder i västra Kenya, samtidigt som projektet bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom. Den största vinsten för bönderna är att skördar och produktiviteten ökar, vilket ger mer mat på bordet, inkomster från försäljning av överskott och möjligheten att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi-skogens arbete bekämpar således både fattigdom och klimatförändringar samtidigt.

Klimatkompensera så här:

  1. Beräkna dina utsläpp och kartlägg vad som genererar dem. Genom att få koll på dina utsläpp och identifiera vad som orsakar dem kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete. Vill du ha hjälp med att beräkna utsläppen, använd Vi-skogens nya klimatkalkylator Där kan utsläpp kring resor, event, lokaler och inköp räknas ut.
  2. Minska och undvik handlingar som släpper ut växthusgaser och ersätt dem med klimatsmarta alternativ. Enkla tips är att resa mindre, byta till miljömärkt el, minska elförbrukningen samt välja vegetarisk kost.

  3. Kompensera genom Vi-skogens nya klimatkalkylator för den resterande mängd (eller mer) av de utsläpp som inte kan undvikas.

Beräkna dina utsläpp och klimatkompensera här.

Publicerad: 2019-06-17