Änglamark fortfarande Sveriges grönaste varumärke

Änglamark är det varumärke som flest svenskar väljer när de ombeds att fritt ange vilket varumärke som de upplever är grönast, enligt en färsk undersökning av företaget Differ.

Det är trettonde året i rad som Änglamark tar förstaplatsen. Samtidigt är Coop åter igen det varumärke som uppfattas som mest hållbart inom kategorin dagligvaruhandel.

Med vårt varumärke Änglamark vill vi ge alla samma möjligheter att köpa ekologiska produkter oavsett plånbok. Vi arbetar för att alla ska kunna handla hållbart till ett rimligt pris. Änglamark har en stolt tradition av att vara föregångare inom ekologiska varor men det är även ett varumärke i tiden. Vi är glada och stolta över svenska konsumenters uppfattning om varumärket, säger Minna Björklund, chef för egna varumärken på Coop.

I undersökningen har svenskarna fått uppge sin uppfattning om Sveriges varumärken utifrån dess hållbarhetsprofil, inom ett tiotal olika branscher. Coop behåller förstaplaceringen i kategorin för dagligvarubutiker, en placering som Coop nu tagit hem tre år i rad.

När deltagarna i undersökningen fritt får ange vilket varumärke som de anser vara mest hållbart vinner Änglamark; kategorin kallas “Folkets val”. Änglamark är Coops eget varumärke för mer hållbara varor. Denna kategori vinner därmed Änglamark för trettonde året i rad.

Om undersökningen

Undersökningen Svenskarnas syn på varumärken och hållbarhet är en årligt återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. Undersökningen görs på ett riksrepresentativt urval av befolkningen. Respondenterna får besvara frågor kring miljö och hållbarhet och ge sin syn på varumärken i 10-talet olika branscher. Undersökningen har genomförts i 15 år.

Läs hela undersökningen här

Publicerad: 2024-02-19