Pressmeddelande: Vad kan svenska folket om skräp och återvinning?

Behöver en livsmedelsförpackning rengöras innan den lämnas till återvinning? Svaret är nej. Att kladdiga förpackningar stör återvinningsprocessen tycks dock vara en seglivad myt, sex av tio svenskar (61%) tror att förpackningarna måste vara rena. Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm låtit Novus genomföra.

Anläggningarna som tar emot förpackningarna är anpassade för att kunna hantera kladdiga förpackningar. Däremot ska förpackningarna vara tömda eftersom sorteringen är automatisk och ofta baseras på vikt. Förpackningar som inte är tömda och därför väger för mycket kan hamna fel i sorteringen vilket kan leda till att förpackningen inte materialåtervinns. Sen kan man ju av hygieniska skäl vilja skölja ur sina förpackningar ändå, för att de inte ska lukta under diskbänken, men det är en annan sak.En djupdykning i svenska folkets kunskaper om skräp och sopsortering visar att det finns kunskapsluckor.

Läs hela pressmeddelandet i vårt nyhetsrum på My Newsdesk.

Läs rapporten: Myter om skräp - Vad kan svenska folket om skräp och återvinning?

 

Kontakt: Anna Lilja, hållbarhetsstrateg miljö.

Publicerad: 2017-03-20