KfS välkomnar initiativ för enklare återvinning

Konsumentföreningen Stockholm välkomnar miljöminister Karolina Skogs förslag om att göra det enklare för konsumenter att i vardagen kunna bidra med mer hållbar materialanvändning. – Sveriges konsumenter har visat att man har både vilja och förmåga att åstadkomma storverk inom återvinning. Men då krävs att producenter och politiker gör det lättare att göra rätt. Dagens förslag är ett steg i rätt riktning, säger Anna Lilja ansvarig miljö, Hållbar konsument, KfS.

Regeringen skickar idag ut en promemoria på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär bland annat att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel och att reglerna för förpackningars utformning också ska förtydligas.

– Vi välkomnar initiativet, säger Anna Lilja och pekar på två punkter som särskilt viktiga:

– Dels visar initiativet på en förståelse för den viktiga roll vi alla som konsumenter spelar för en mer hållbar användning av material. Dels insikten om att det idag är alldeles för krångligt att källsortera och återvinna inte minst förpackningar i plast.

Läs hela pressmeddelandet här. 

Kontakt: Anna Lilja, ansvarig miljö.

Publicerad: 2018-03-19