KfS ingår i samarbetsprojekt med WWF

KfS har ingått i ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med WWF i syfte att öka arealen naturbetesmark i Roslagen.

Naturbetesmarker är gräsmarker som man inte sått, plöjt, gödslat eller bearbetat med maskiner på minst 20 år. Det kan vara hagmarker, strandängar, skogsbeten, älvbranter, ljunghedar eller allvarsmarker. Detta är områden som stadigt krymper i Sverige, vilket är ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige.

– Genom detta projekt bidrar vi  till att få ut mer naturbeteskött till Coops butiker. På så vis gör vi nytta för planeten och för våra medlemmar, säger Lars Ericson, vd för KfS.

I april introducerar Coop ett sortiment av svenskt naturbeteskött under egna varumärket Coop. Det kött som Coop erbjuder är certifierat och följer de regler som finns för märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött. Märkningen ställer bland annat krav på att djuren ska gå på naturbetesmarker på sommaren, men även att de får en stor andel grovfoder på vintern.

Läs mer om satsningen här.

Publicerad: 2019-03-27