CBS förändrar ägarstrukturen

Coop Butiker & Stormarknader, CBS, övertas av Konsumentföreningen Stockholm. De butiker som inte kommer ägas av Konsumentföreningen Stockholm överförs till dotterbolag som senare överlåts vidare till Coop Kristianstad Blekinge samt Coop Mitt. Butiksdriften tas över i början av 2022.

– Detta är ett positivt beslut som kommer stärka medlemmarnas möjligheter till delaktighet och påverkan, stärka kooperationens roll framåt och bidra till utveckling av affären, säger Leif Linde, styrelseordförande i KF i en kommentar.

KF har fattat beslut om att flytta de cirka 900 000 medlemmar som är direktanslutna medlemmar i KF till de konsumentföreningar de geografiskt tillhör. Eftersom länken mellan medlemmar och butiker är så viktig har föreningarna i samband med det erbjudits att förvärva butiker i samma geografiska medlemsupptagningsområde. Det innebär att Coop Butiker & Stormarknader bildar nya dotterbolag och ägandet av verksamheten flyttas till Konsumentföreningen Stockholm, Coop Mitt samt Coop Kristianstad Blekinge. De butiker som inte kommer ägas av Konsumentföreningen i Stockholm överförs till dotterbolag som senare överlåts vidare till Coop Kristianstad Blekinge samt Coop Mitt. Butiksdriften tas över i början av 2022.

– KFs styrelse fattade i september 2020 beslut om en långsiktig strategi och vision i hela KF-sfären. Den ska bidra till att vi utvecklar vår affär och vårt erbjudande och göra oss mer relevanta för våra medlemmar. Vi ska bli Sveriges viktigaste konsumentkraft. Flytten av våra direktanslutna medlemmar och förändringen av CBS är en viktig del i detta arbete, säger Marie Nygren, vd i KF och styrelseordförande i CBS.

– Flytten skapar också ökade möjligheter till dialog med medlemmarna vilket i sin tur skapar lojalitet och nöjda kunder, säger Marie Nygren.

– Vårt mål är att detta ska bidra till att vi utvecklar vår affär och vårt erbjudande. När direktanslutna medlemmar flyttas till respektive konsumentförening skapar det en enklare och tydligare struktur inom KF, vilket vi bedömer kommer leda till bättre fokus och ger bättre möjligheter att skapa rätt förutsättningar för lönsam samhandel. Det kommer i sin tur bidra till att stärka kooperationens roll ytterligare, säger Leif Linde.

– Vi ser fram emot att ytterligare stärka vår närvaro i Västmanland och Örebro. Med fler butiker och närmare koppling mellan medlemmar och butiker har vi möjlighet att stärka både medlemsnytta och medlemsvärde, säger Robert Ljunggren, tf vd Coop Mitt.

– Med fler butiker i Skåne som ingår i Coop Kristianstad Blekinge kommer vi att få ökade möjligheter till effektivisering och samordning. Det skapar också bättre förutsättningar att utveckla verksamheten, vilket i sin tur gynnar alla våra medlemmar och kunder, säger Martin Runqvist, vd i Coop Kristianstad Blekinge.

– Detta är ett viktigt steg i vårt strategiska arbete framåt. Vi ser fram emot att få driva butiksverksamhet i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland och stärka förutsättningarna för en starkare konsumentkooperation. Med konkurrenskraftiga priser, starkare erbjudanden till våra medlemmar och ett kundmöte i världsklass skapar vi medlemsnytta, säger Lars Ericson, vd Konsumentföreningen Stockholm.

– Våra medarbetare är mycket viktiga för oss och står för en central del i utvecklingen av vår verksamhet framåt. Vi påbörjar nu en förändringsresa där personalen blir en vital del i processen. Vi knyter medlem och kund närmare butik och med en tydlig ägare i Konsumentföreningen Stockholm får vi bättre förutsättningar att fortsätta utveckla affären lokalt. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare utveckla nya CBS, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader.

– Med denna förändring får vi tydligare fokus på gemensam utveckling av vår verksamhet. Vi ser större möjligheter att satsa ytterligare på att gemensamt utveckla hållbarhet, logistik, digitalisering och en rad andra områden. Allt för att skapa tydligare medlemsnytta och ge våra medlemmar ökade möjligheter att göra en ännu bättre affär. Ambitionen är att detta ska stärka vår roll på marknaden, säger Leif Linde, styrelseordförande i KF.

För mer information, kontakta:

Leif Linde, styrelseordförande KF 070-593 97 48

Marie Nygren, vd KF och ordförande CSAB 070-645 00 31

Magnus Johansson, vd CSAB 010-743 13 13

Robert Ljunggren, tf vd Coop Mitt 010-747 53 50

Martin Runqvist, vd Coop Kristianstad Blekinge 072-724 18 08

Lars Ericson, vd Konsumentföreningen Stockholm 070-538 38 26

Meta Persdotter, vd Coop Butiker & Stormarknader 010-743 60 06

Publicerad: 2021-08-25