Coop Butiker och Stormarknader köper Netto Sveriges samtliga butiker

Coop Butiker och Stormarknader AB (CBS) presenterar idag en av de största butiksaffärerna i Coops historia genom förvärv av Nettos hela butiksbestånd i Sverige. Det innebär att Coop i Sverige blir näst störst på svensk dagligvarumarknad. De 163 Netto-butikerna kommer successivt att ställas om till Coop-butiker och därmed erbjuda kunder och medlemmar ett större och mer hållbart sortiment till konkurrenskraftiga priser.

De flesta Netto-butikerna ligger i södra och västra Sverige där Coop historiskt haft lägre marknadsandelar. Förvärvet gör därmed Coops medlemserbjudande kraftfullare ur ett nationellt perspektiv. Affären förutsätter ett godkännande av Konkurrensverket vilket kan få till följd att ett mindre antal butiker behöver avyttras eller läggas ned.

För Coop kommer denna affär att tillföra ytterligare 5 miljarder i ökad omsättning vilket skapar många skalfördelar för inköpsverksamheten och logistiken, vilket leder till en positiv marginalutveckling för såväl centralbolaget Coop Sverige AB (CSAB) som för butikverksamheten i landet.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har stått bakom denna affär från första början. Vår bedömning är att förvärvet kommer att få en stor betydelse för CBS och Coops fortsatta förbättringsresa. Det kommer att skapa goda förutsättningar för en lönsam affär och ett ännu starkare medlemserbjudande i butik.

- Som 33 procentig ägare i CSAB och CBS är vi övertygade om att med denna affär tar Coop många steg framåt de närmaste åren. Och glädjande nog står samtliga konsumentföreningar i Sverige bakom affären, säger Lars Ericson vd, KfS.

KfS styrelse har beslutat att tillsammans med KF delta i lånefinansieringen av denna affär eftersom vi tror att den skapar goda förutsättningar för ökad lönsamhet och därmed avkastning för Coop. Detta i sin tur leder till en bättre affär för våra 817.000 medlemmar i Stockholmsregionen tillsammans med övriga medlemmar i landet.

Endast fyra av Nettobutikerna ligger i Stockholmsregionen men vi är övertygade om att affären ändå kommer att skapa fördelar för Stockholmsbutikernas erbjudande till kunderna i form av bättre priser, och ett bredare och mer hållbart sortiment i bättre butiker. Dessutom möjliggör Nettoaffären ett förstärkt fokus på nyetableringar av butiker i Stockholm med omnejd.

Läs Coops pressmeddelande här.

Publicerad: 2019-05-10