Allt fler väljer transportmedel som orsakar mindre klimatutsläpp enligt WWF:s Klimatbarometer 2019. Hela 15 procent uppger att de cyklat istället för att åka bil.

Många ändrar sina vanor för att rädda miljön

Många människor i Sverige gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Det visar WWF:s Klimatbarometer som genomfördes i slutet av februari 2020.

Hälften av alla kvinnor i Sverige har dragit ner på sin konsumtion av nytillverkat, till exempel kläder, sportutrustning och verktyg, och sju av tio kvinnor har sålt vidare eller skänkt bort prylar för att minska sin klimatpåverkan. Det visar WWF:s Klimatbarometer som presenterades i slutet av mars. Undersökningen genomfördes i slutet av februari, det vill säga strax före Corona-utbrottet i Sverige.

Nära hälften av svenskarna oroar sig nu för klimatet, jämfört med en tredjedel för tre år sedan. Klimatbarometern visar att allt fler i Sverige gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan och skydda vår biologiska mångfald. Ett minskat köttätande och att tåg istället för flyg är exempel på förändrade beteenden. En fjärdedel av de tillfrågade uppger att de har planterat växter som bin gillar och en av tio har låtit bli att klippa gräsmattan för växternas och binas skull.

Läs hela pressmeddelanden på wwf.se

 

Publicerad: 2020-05-27