Konditionen är mycket lägre hos unga med mycket skärmtid

Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt samband mellan kondition och fysisk aktivitet, skärmtid och organiserad idrott. Ett projekt som bland andra KfS är med och finansierar.

– Resultatet visar att de som hade fem timmars skärmtid eller mer om dagen på vardagar hade lägre kondition än de som hade mindre, säger Karin Kjellenberg, doktorand och studiens försteförfattare.

Syftet med studien var att undersöka samband mellan kondition och skärmtid, rörelsemönster och deltagande i organiserad idrott för svenska ungdomar.

Över 1 100 elever i åldern 13–14 år från 34 skolor har ingått i studien. Eleverna har genomfört olika tester på GIH, bland annat EKBLOM-BAK-testet som är ett konditionstest på cykel. De har även svarat på en enkät om sin skärmtid och deltagande i organiserad idrott. Under sju dagar har deltagarna burit en rörelsemätare som mätt fysisk aktivitet och stillasittande.

Resultaten visade skillnader i kondition mellan olika grupper. De med högre kondition rörde sig mer eller var aktiva i föreningsidrott. De med lägre kondition hade en hög andel stillasittande eller skärmtid.  
– Det är oroande att många ungdomar spenderar mycket tid framför skärmen, speciellt när vi ser ett samband mellan skärmtid och lägre kondition. Vi ser också att de ungdomar som har mycket skärmtid spenderar mindre tid i högintensiv fysisk aktivitet och mer tid stillasittande, säger Karin Kjellenberg.

Drygt 70 procent av ungdomarna deltog i föreningsidrott och det fanns ingen skillnad i idrottsdeltagande mellan pojkar och flickor, eller hur ofta de deltog i de aktiviteterna. Dock nådde endast en av tre deltagare rekommendationerna, vilka är i minst 60 minuter måttlig till högintensiv fysisk aktivitet per dag[1]. På vardagar spenderade 20 procent av ungdomarna fem timmar eller mer framför skärm, och på helgerna ökade den siffran till nästan 50 procent.

Resultatet från forskningsstudien kan vara ett viktigt underlag vid utveckling av insatser för att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittande hos ungdomar.  

– Det är positivt att vi kan se ett samband mellan kondition och deltagande i föreningsidrott. Det är angeläget att hitta insatser som fungerar på fritiden då vi har en så stor andel av ungdomar som rör sig för lite säger Gisela Nyberg, docent och ansvarig för studien.

Projektet finansieras av KK-stiftelsen, Coop AB, Skanska, IKEA, Generation Pep, Skandia och Konsumentföreningen Stockholm samt GIH.

Artikeln finns fritt tillgänglig i tidskriften Children.

För mer information kontakta:

Karin Kjellenberg, doktorand GIH, e-post: karin.kjellenberg@gih.se tel: 08-120 538 11
Gisela Nyberg, docent GIH e-post: gisela.nyberg@gih.se tel: 070-6009179
Louise Ekström, kommunikatör press PR GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se tel: 070-202 85 86

 

Publicerad: 2021-12-02