Coop presenterar ny tjänst för självscanning med mobil

Efter en tids utveckling börjar Coop testa en egenutvecklad applikation för självscanning och betalning via mobilen. Det skarpa testet utförs under de kommande veckorna i en butik i centrala Stockholm för att finslipa tjänsten i butiksmiljö. I ett nästa steg öppnas lösningen för allmänheten vilket också innebär att fler digitala tjänster som ska stärka Coops kunderbjudande adderas till applikationen.

Coops digitala utvecklingsresa fortsätter och stort fokus läggs på att utveckla lösningar och tjänster som stärker kunderbjudandet. Med Coops nya självscanningsapplikation kan kunden i ett första steg själv scanna sina varor, betala för dem samt få ett kvitto och en kod för att kunna ta sig ur självutcheckningsområdet. Möjligheterna med självscanning via mobilen är många och det finns potential att addera fler tjänster och funktioner som skapar mervärde till kunden så som allergiinformation, innehållsförteckning eller den nya unika hållbarhetsdeklarationen, som Coop nyligen presenterade.

– Sen i höstas har vi jobbat stenhårt med vårt digitala erbjudande och vi utvecklar kontinuerligt nya smarta lösningar som underlättar våra kunders vardag. Vår nya applikation för självscanning är en lösning som ger oss möjlighet att fortsätta driva mat-Sverige framåt och är ett led i att ytterligare stärka vårt kunderbjudande, säger Magnus Johansson vd Coop.

När varje kund har en lösning i fickan som kan användas för att handla dagligvaror kan man även utveckla kundupplevelsen. Som kund kan man välja hur man vill handla då en liknande applikation öppnar upp möjligheten för kunden att välja var och när inköpen ska göras samt hur lång tid de ska ta. Det finns även potential att väva samma den fysiska och digitala shoppingen och utnyttja de leveransmöjligheter som onlineshoppingen erbjuder idag.

 – Vi ser en stor potential för självscanning med mobilen. När kunden kan scanna och betala själv kan de välja hur mycket tid de vill lägga på olika moment i butiken och i större utsträckning styra sin upplevelse. Vi ser samtidig att vi kan erbjuda en helt ny butiksupplevelse. Just nu är vi i slutfasen av arbetet med vår flaggskepsbutik i Hagastaden Stockholm och där har vi tagit fasta på möjligheten med självscanning via mobil och utformat en butiksupplevelse utöver det vanliga, säger Christian Wijkström vd, Coop Butiker & Stormarknader.

Coops nya applikation för självscanning testas just nu på Coop Sveavägen i Stockholm. Applikationen finns i en första version idag och fler funktioner kommer att adderas framöver. Målsättningen är att öppna upp applikationen för allmänheten efter sommaren 2020.

Publicerad: 2020-07-01