Var en del av lösningen för havet

Fisken i haven minskar och en tredjedel av världens fiskbestånd är överfiskade. Men det går att vända trenden. Därför uppmanar vi politiker, livsmedelsbranschen och konsumenter att vidta åtgärder som främjar hållbara hav.

Förra sommaren rapporterade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att cirka en tredjedel av världens kommersiellt fiskade bestånd är överfiskade. Samtidigt är livskraftiga populationer och fungerande ekosystem idag viktigare än någonsin för att kunna stå emot de negativa effekter som klimatförändringarna har på sjöar och hav. Slutsatsen är tydlig. Överfiskandet måste få ett slut och aktörer måste arbeta mer skyndsamt för att havens fisk -och skaldjursbestånd ska kunna återhämta sig.

Det blir allt mer viktigt för företag och konsumenter som vill bidra till bättre, mer hållbart fiske och ansvarsfull odling att välja miljömärkningar. För att kunna möta världens växande efterfrågan på protein på ett hållbart sätt måste yrkesfiskare och odlare som tar ansvar för miljön premieras och få stöd. Det är därför viktigt att sälja och köpa ASC- och MSC-certifierad sjömat då det säkerställer dels ansvarfull odling och hållbart fiske, dels spårbarheten som förhindrar att olagligt fiskad fisk kommer in i livsmedelskedjan.

Livsmedelsbranschen behöver se över vilka fiskarter som säljs. Vi som arbetar med att tillhandahålla fisk vet att vissa fisksorter är mer populära än andra, vilket också betyder större belastning på dessa arter. Genom nytänkande produkter kan vi utöka utbudet och introducera fler fiskarter på marknaden. Om vi tillsammans med detaljhandeln premierar nya certifierade produkter kan det ske en tydlig förbättring i närtid.

Det krävs politiker som står upp för haven. Det finns delmål i Agenda 2030 som behandlar problembilden av våra hav, bland annat att avskaffa alla fiskesubventioner som bidrar till överfiske. Ett annat mål är förvaltningsplaner som tar hänsyn till vilken belastning ett fiskbestånd tål. Det är bra mål, men de måste förverkligas fortare. Att tillåta bestånden möjlighet att återhämta sig skulle innebära att framtida generationer ges möjligheten att äta fisk, samtidigt som hela fiskproduktionen kan öka med 16,5 miljoner ton. En viktig siffra när världens befolkning ökar drastiskt och är i behov av näringsrik mat.

Som konsumenter bör vi fortsätta äta sjömat – men se till att välja hållbart. Utifrån ett hälsoperspektiv är sjömat en viktig protein- och vitaminkälla. Livsmedelsverkets råd är att äta sjömat 2–3 gånger i veckan. Men som konsument är det viktigt att välja certifierad sjömat och variera valet av art vid matlagning. Vilket majoriteten av svenska konsumenter är bredda att göra, enligt en av våra undersökningar. Konsumenter kan även utmana restauranger med frågan: ”Är fisken ni serverar miljöcertifierad?”.

Det går inte längre att kompromissa. Om vi vill att framtida generationer ska få möjlighet att äta fisk som vi gör idag måste vi ändra utvecklingen. Och vi måste göra det nu.

 

Minna Hellman, Hållbarhetsstrateg, Konsumentföreningen Stockholm

Linnea Engström, Programchef MSC Skandinavien och Östersjön

Inger Melander, Marknadschef ASC

Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager, Findus

Publicerad: 2019-06-17