Änglamark är Sveriges grönaste varumärke- när svenska folket väljer

Änglamark är det varumärke som flest svenskar väljer när de ombeds att fritt ange vilket varumärke som är grönast, enligt en färsk ranking av konsultföretaget Differ. Coop utses till Sveriges grönaste varumärke inom kategorin dagligvaruhandel.

- Idag är hållbarhet en viktig fråga för svenska konsumenter. Coops kunder vill vara trygga med att maten de köper är schysst producerad och med god omsorg om miljö och klimat. Att vi vinner priser som grönaste varumärke är därför glädjande. Vi tolkar det som bevis på att Coops långsiktiga arbete med att erbjuda varor med lägre hållbarhetsavtryck märks bland Sveriges konsumenter, säger Marie Nygren, tillförordnad VD för Coop Sverige. 

I undersökningen har svenskarna fått utse Sveriges grönaste varumärke inom 13 olika branscher samt inom två övergripande kategorier. Coop når förstaplaceringen i kategorin för dagligvarubutiker, en placering som Coop försvarar från föregående år. 

När deltagarna i undersökningen fritt får ange vilket varumärke som de anser vara mest hållbart vinner Änglamark; kategorin kallas “Folkets val”. Änglamark är Coops eget varumärke för ekologiska varor. Denna kategori vinner därmed Änglamark för elfte året i rad.  

- Under förra året tog Coop två historiska steg för att minska klimat- och miljöbelastningen från vår verksamhet. Vi har infört nya klimatmål i linje med Parisavtalet samt lanserat hållbarhetsdeklarationer för våra varor. Nu arbetar vi för att integrera hållbarhetsdeklarationen i utvecklingen av vårt sortiment och av Änglamark så att våra kunder enklare kan handla mer hållbart, säger Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet på Coop Sverige. 

Om undersökningen 
Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. Undersökningen har besvarats av över 1 000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Respondenterna får besvara frågor kring miljö och hållbarhet och ge sin syn på varumärken i 13 branscher. Undersökningen har genomförts sedan 2008. 

Ta del av hela undersökningen här. 

Coop fortsätter resan mot lägre hållbarhetsavtryck

Under 2021 lanserade Coop hållbarhetsdeklarationen – ett verktyg för att Coops kunder och medlemmar enklare ska kunna äta mer hållbart. Läs mer om Hållbarhetsdeklarationen.

Publicerad: 2022-02-21