KfS stödjer forskningsstudie om ungdomars hälsa

Gymnastik- och idrottshögskolan startar en ny stor forskningsstudie om skolungdomars fysiska aktivitet och hjärnhälsa. KfS är med och samfinansierar studien.

GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) startar en ny stor forskningsstudie om skolungdomars hälsa. Den totala budgeten är cirka 35 miljoner kronor.
– Jag är väldigt glad över att tillsammans med involverade företag, stiftelser och skolor få bidra med kunskap om skolelevers hjärnhälsa och förbättrade förutsättningar för fysisk aktivitet under skoldagen. Det flervetenskapliga perspektivet gör forskningsprojektet särskilt intressant eftersom det ökar möjligheten att tillämpa resultaten, säger Håkan Larsson, professor vid GIH och forskningsledare för det nya projektet.

Allt fler barn och ungdomar lider av mental ohälsa, vilket innebär ökad risk för sjukdom, nedsatt studie- och arbetsförmåga och personligt lidande. Därför går svenska företag samman med forskare vid GIH i det nya forskningsprojektet. Forskningssamarbetet kan stärka samhällsekonomin och skapa en grund för nya produkter och tjänster för både konsument- och företagsmarknaden. Nya affärsmöjligheter växer fram i takt med ökad efterfrågan på lösningar till stöd för fysisk aktivitet som stimulerar hjärnhälsa.

Det finns idag outforskade områden om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion. Det är också brist på forskning om hur skolor kan stimulera elever till fysisk aktivitet som gynnar hjärnhälsa. Det saknas särskilt studier om långsiktigt hållbara organisatoriska och pedagogiska insatser för regelbunden rörelse under skoldagen.

Forskningsprojektet "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar" ska ge ny, användbar kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och kost för att främja hälsosamma hjärnfunktioner ur ett fysiologiskt, organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv.
– Jag är stolt över att GIH:s forskning håller sådan hög klass att vi får detta forskningsprojekt beviljat, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att forskare i olika vetenskapliga discipliner medverkar i forskningsstudien. Forskningsprojektet samfinansieras av KK-stiftelsen, Coop AB, Skanska, IKEA, Generation Pep, Skandia och Konsumentföreningen Stockholm samt GIH.

Läs hela pressmeddelandet på gih.se

Publicerad: 2018-07-06