Anna Fernström, ett av våra ägarombud.

Hon vill att fler ska förstå poängen

Det är lätt att se hur engagemanget strålar när Anna Fernström möter kunder i Coop Farsta Centrum. Här är hon ägarombud och på så sätt representant för KfS 1,2 miljoner medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.

– För mig är att handla i Coop något större än att bara handla i vilken mataffär som helst, säger ägarombudet Anna Fernström. Som ägarombud jobbar jag för att fler ska hitta till Coop-butiken och förstå poängen med att välja Coop utifrån hållbarhet, medlemsnytta och möjligheten att själv vara med och påverka.

Anna Fernström beskriver sig själv som föreningsmänniska. Hon tycker om möjligheten att genom föreningsdemokrati vara med och göra skillnad tillsammans med andra. Hennes hjärta klappar särskilt för mångfaldsfrågor.
Som ägarombud möter hon regelbundet butikschefen i Coop Farsta Centrum, ordnar olika aktiviteter i butiken och deltar i föreningsstämmorna där de stora besluten om föreningen och ägandet av Coop-butikerna fattas.

– Stämmorna har gett mig en upplyftande känsla av att det går att vara med och påverka för att det ska bli bra.

Just nu pågår nomineringen av ägarombud inför valet i januari 2024 då även en förändring av hur ägarombuden jobbar kommer ske. I korthet blir det färre ägarombud, som i stället jobbar mer tillsammans i geografiska områden.

Utöver att ordna gemensamma aktiviteter i butiken och lokalsamhället blir alla ombud på stämman, möter distriktschefer och representanter för styrelsen flera gånger per år och deltar i strategidagar.

– En positiv förändring som ger en tightare grupp som jag tror kommer göra att fler vågar engagera sig som ägarombud. I grunden ska man ju bry sig om sitt lokalsamhälle och tycka om att prata med människor och lära känna de som bor i området där man handlar.

Som förälder till barn i skolåldern, heltidsarbete och föreningsmänniska, har det varit betungande att även vara ägarombud?
– Arbetet är lagt på en rimlig nivå med en tydlig struktur och tydliga förväntningar, så det har funkat bra. Jag tycker att det känns effektivt och konkret. I många andra föreningar kan man ju jobba hur mycket som helst. Sen får vi ju ersättning också, och även om det inte är därför man engagerar sig så känns det som en fin uppskattning.

Publicerad: 2023-10-03