Anmäl dig till grundutbildningen steg 1 och 2

Vår grundutbildning är obligatorisk för alla som är nyvalda men även du som är omvald är välkommen att gå i mån av plats. Du måste ha gått utbildningen innan du börjar ditt uppdrag ute i din butik.

Välj det datum som passar dig bäst för varje steg. Alla utbildningar pågår kl 18-21 (kaffe och något lättare att äta från 17.30) och hålls centralt i Stockholm. Anmäl dig senast den 25 februari. Gäller för båda stegen

Steg 1 - Välkommen till Konsumentföreningen Stockholm

Vi presenterar Konsumentföreningen Stockholm, vår verksamhet och beskriver rollen som ägarombud. Vi berättar om vilket stöd du kan få från kontoret.

Du kan välja mellan att gå utbildningen, steg 1, någon av dessa datum:

Onsdag 4 mars >>
Måndag 9 mars >>

Steg 2 - Tillsammans med butiken och omvärlden

Ett bra samspel med butikschefen och personalen i butiken är ett måste för att man ska lyckas i uppdraget. Butikens vardag, planering med butiken, butisekonomi är några av punkterna som vi går igenom på detta steg. Dessutom tar vi upp det som händer utanför butiken. Kontakten med samhället, föreningar och hur ser det ut med annan handel runt ”min butik”.

Du kan välja mellan att gå utbildningen, steg 2, någon av dessa datum:

Onsdag 18 mars >>
Tisdag 24 mars >>

 

Publicerad: 2020-02-10