Vi är stolt sponsor av Lill-Skansen

Till gagn för våra medlemmar och barnen

Nya Lill-Skansen öppnade den 31 mars 2012. Det är en fantastisk plats för lek och lärande om djur och natur. Här möter du kaniner, fåglar, möss, grisar och getter. Och det är öppet året runt.

På Lill-skansen kan barnen prova kaninkullen med gångar att krypa i eller titta på katterna som väntar på att få nya hem. Här finns snälla djur att klappa. Dessutom har nya Lill-Skansen numera öppet året runt.

Vi är stolt sponsor av Lill-Skansen och månar om djur och natur. För dig som är medlem innebär det bland annat att du får fri entré till Skansen några gånger per år.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Skansen som är Stockholms största besöksmål. Vi har under många år haft ett väl fungerande samarbete och det här är ett projekt som verkligen är till gagn för våra medlemmar och deras barn, sa KfS dåvarande vd Laszlo Kriss vid invigningen 2012.

Väletablerat samarbete

Skansen och Coop Östra har ett väletablerat samarbete med regelbundet återkommande programdagar sedan 1996.

År 2006 öppnades på Skansen en Konsumbutik som visar en miljö från 1930-talet i det nyuppförda Järnhandlarens hus. Det kulturhistoriska bakgrundsmaterialet, rekvisita och inredning bekostades av Coop Östra.

I projektet Lill-Skansen har Coop Östra och Skansen utvecklat samarbetet ytterligare till gagn för Skansens gäster såväl som för Konsumentföreningens medlemmar. Syftet är att tydliggöra vårt varumärke och skapa mervärden för våra medlemmar. Samarbetet ger oss också möjlighet att skapa aktiviteter kring vårt samhällsengagemang och miljöarbete samt att sprida information och kunskap om miljö, mat, djurhållning med mera.

Ett av Skansens huvuduppdrag är folkbildning och det sker bland annat genom att fokusera på människans samspel med djur och natur. Tillsammans med Coop Östra finns goda möjligheter att genomföra detta på Skansen.

KfS uppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. Föreningen ska enligt kooperationens verksamhetsidé ge medlemmarna möjlighet att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan.

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum och ingår som en del i världens enda nationalstadspark genom sitt läge på Kungliga Djurgården i Stockholm. Skansen är en av Sveriges främsta turistattraktion och visar upp hela Sverige på området; med fullskaliga byggnader från norr till söder, växter och djur från hela landet samt en mångsidig programverksamhet året runt. Skansen är en nationell arena, inte minst genom att de traditionella högtider som firas på Skansen också förmedlas ut i hela landet via TV. Skansens uppdrag är att ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och naturhistoria.

Skansen

Publicerad: 2017-02-28