ADHD och ADD - Låt hjälten hantera sin superkraft

I mars 2020 arrangerade vi ett seminarium tillsammans med Mentor där psykologen Viveca Ernmark föreläste om och gav verktyg för att bemöta barn och ungdomar med ADHD/ADD. Och hur du kan bygga en bra relation och hjälpa barnen lyckas i skolan.

Under seminariet pratade Vivecka också om varför två individer med samma diagnos kan vara så olika, om hur ADHD/ADD förhåller sig till andra neuropsykiatriska tillstånd, och om hur man anpassar sitt sätt att vara till det unika barnet. 

Seminariet arrangerades på ABF Stockholm den 3 mars 2020.

Publicerad: 2020-03-05