Talangakademin - ger talanger en chans

Talangakademin stöttar dem som står långt ifrån arbetsmarknaden genom meningsfulla praktikplatser och arbetsmöjligheter.

Därför är vi partner till Talangakademin

— Det är ett naturligt steg för oss att gå in som regional partner, säger Lars Ericsson, vd för Coop Östra. Vi delar samhällsengagemanget och ser det som en win-win-situation. För den enskilde individen, för samhället i stort och för oss som företag, med ett återkommande kompetensbehov.

Om Talangakademin

TalangAkademin startade 2017 med syftet att bidra till att fler människor som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete och kunna försörja sig själva. TalangAkademin är ett icke vinstdrivande komplement till offentliga sektorns aktörer och samarbetar nära både kommun, stad och Arbetsförmedling. Genom en framgångsrik metod baserad på bland annat praktik med validering möjliggör vi för människor att bevisa sin kompetens och skapa relationer till potentiella arbetsgivare. Vår insats bidrar även till att generera motivation, självförtroende och ökad egenmakt med målet att närma sig ett arbete eller studier.

Kolla in när vi pratar med Talangakademin på Jobbfestivalen.

Publicerad: 2024-05-09