Klimatkompensera med Vi-skogen

Klimatkompensation innebär att man kompenserar för en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte kunnat undvika att släppa ut. Detta görs genom att investera i aktiviteter som på kort eller lång sikt minskar eller binder växthusgaserna. Vi-skogens klimatkompensation sker genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder.

Så här fungerar det:

  1. Beräkna dina utsläpp och kartlägg vad som genererar dem. Genom att få koll på dina utsläpp och identifiera vad som orsakar dem kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete. Vill du ha hjälp med att beräkna utsläppen, använd Vi-skogens klimatkalkylator. Där kan utsläpp kring resor, event, lokaler och inköp räknas ut.
  2. Minska och undvik handlingar som släpper ut växthusgaser och ersätt dem med klimatsmarta alternativ. Enkla tips är att resa mindre, byta till miljömärkt el, minska elförbrukningen samt välja vegetarisk kost.
  3. Kompensera genom Vi-skogens nya klimatkalkylator för den resterande mängd (eller mer) av de utsläpp som inte kan undvikas.

Klimatkompensera nu

Ladda ner Vi-skogens klimatkompensationsguide (pdf).

Publicerad: 2024-05-06