Hjärnhälsa i skolan

Allt fler barn och ungdomar lider av mental ohälsa, vilket innebär ökad risk för sjukdom, nedsatt studie- och arbetsförmåga och personligt lidande. Därför genomför Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, just nu en stor forskningsstudie om skolungdomars hälsa. Vi är en av finansiärerna till projektet som startade 2019 och pågår till 2024.

En film om GIH:s foskningsstudie Hjärnhälsa i skolanSe filmen om GIH:s forskningsstudie här

GIH studie handlar om förhållandet kost, motion och hjärnhälsa, det vill säga vad har kost och rörelse för påverkan på hur våra ungdomar mår mentalt? Finns det fog för att påstå att man blir bättre på matte om man rör mer på sig? Hur påverkas den kognitiva förmågan av mer motion och fysisk rörelse?

Forskningsprojektet "Hjärnhälsa i skolan” syftar till att undersöka förhållandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsosamma hjärnfunktioner samt hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för att främja hälsosamma hjärnfunktioner ur ett fysiologiskt, organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv.

Tvärvetenskapligt projekt

Det finns idag outforskade områden om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion. Det är också brist på forskning om hur skolor kan stimulera elever till fysisk aktivitet som gynnar hjärnhälsa. Det saknas särskilt studier om långsiktigt hållbara organisatoriska och pedagogiska insatser för regelbunden rörelse under skoldagen. Det här vill GIH ändra på.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att forskare i olika vetenskapliga discipliner medverkar i studien. Forskare från GIH samverkar med representanter från Coop, IKEA, Skandia och Skanska för att skapa kunskap som kan göra skillnad i skolan och i ungas vardag.

Konsumentföreningen är med och finansierar projektet tillsammans med Coop, IKEA, Skanska, Generation Pep, Skandia och KK-stiftelsen samt GIH.

Läs mer om projektet på GIH.se

Publicerad: 2024-05-06