Mindre salt i maten

I Sverige och globalt äter vi för mycket salt, vilket ökar risken för högt blodtryck och allvarliga sjukdomar. Vi samarbetar med branschen, myndigheter och akademin för att minska saltmängden i maten.

Våra krav kring salt

  • ...en nationell strategi med tydliga mål och åtgärder för att minska mängden salt/natrium i maten.
  • ...att livsmedelsindustri och handel, restauranger och storhushåll åtar sig att bidra till att mängden salt/natrium i livsmedelsprodukter successivt minskar och utarbetar en handlingsplan för detta.
  • ...att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ges möjligheter att prioritera frågan, bland annat med att kartlägga, följa upp och utvärdera insatserna samt analysera den samhällsekonomiska nyttan av reducerat saltintag.
  • ...aktiva informationsinsatser till hushåll, vård, skola och omsorg, livsmedelsproducenter, restauranger, snabbmatsställen och storhushåll samt tydlig märkning av saltinnehåll på livsmedelsförpackningar.
  • ...att temperaturen i kylkedjan sänks från rekommenderade + 8 grader till + 5 grader vilket bidrar till ökad hållbarhet på livsmedlen och möjliggör lägre salthalt i produkterna.
  • ...att jodberikat salt används av industrin i högre utsträckning än vad som sker i dag.

Vi har skrivit flera rapporter om salt. Kontakta oss om du önskar att vi skickar dem till dig.

Publicerad: 2024-05-09