Kärnaffären utmanar livsmedelsbranschen

Måste dagens matbutiker se ut som de gör? Med en butiksplanering och marknadsföring som leder till ohälsosamma och ohållbara matvaror? Genom projektet Kärnaffären har varit delaktiga och utmanat dagligvaruhandeln att tänka nytt. För det finns en enorm förändringskraft i handeln – och många egna ambitiösa hållbarhets- och hälsomål att leva upp till.

Dagligvaruhandelns butiksmiljö har stor betydelse för vilka val konsumenter gör vid köptillfället. Här finns en av de viktigaste hävstängerna till förändring för mer hållbara inköp av konsumenter. Blir inköpen hållbara påverkar det handelns utbud och produktionen så att en förändring kan ske i hela värdekedjan. Projektets prototyp vill utmana och skapa en debatt om förändring inom handeln, så att ”kundvarvet” styrs om och gör det lätt för alla konsumenter att välja hälsosamt och hållbart. Den vill också utforska vilka incitament som krävs för att handeln ska ändra eller omvärdera sitt utbud och sina metoder för exponering, detta eftersom butikernas utbud och varornas placering leder till ohälsosam och ohållbar konsumtion av livsmedel.

Genom att skapa en prototyp som vågar utmana den traditionella, fysiska utformningen av matmiljön i handeln vill vi väcka intresse och inspiration kring alternativa metoder för hur handeln kan bidra till omställningen av matsystemet som främjar ett hållbart och hälsosamt utbud och uppmuntrar till ändrade konsumtionsmönster.

Läs mer om projektet här.

Publicerad: 2024-06-03