Vi pratade förpackningar och hållbarhet i Almedalen 2017

Helen Williams forskning visar att det många gånger är miljömässigt motiverat att öka mängden material i en livsmedelsförpackning – om det kan minska matsvinnet. Helen är doktor i miljö- och energisystem och verksam vid Karlstad universitet. Hon var en av flera paneldeltagare i seminariet Jakten på den optimala förpackningen, som vi arrangerad i Almedalen 2017.

Klipp från seminariet

Filmen nedan är ett 5 minuter långt klipp från seminariet där Helen Williams brättar om förpackningens betydelse för minskat matsvinn.

2017 kretsade vår medverkan i Almedalen kring förpackningar och hållbarhet. Vi arrangerade ett eget seminarium och deltog i fem andras. Medverkade i vårt eget seminarium gjorde, förutom Helen Williams även Axel Boethius, materialförsäljningsansvarig, FTI, Louise König, hållbarhetschef Coop, Kristian Östlund, vd Arta Plast och ordförande i Plastkretsen, Lisa Säfwenberg, förpackningsutvecklare på Axfood, Katarina Luhr, miljöborgarråd, Stockholm och Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef på samhällsavdelningen, Naturvårdsverket.

 

KfS medverkan i andras Almedalsseminarier 2017 

Packmarknaden och Recycling arrangerade ett seminarium om återvinningsbara förpackningar. Flera nya förslag fördes fram på hur återvinningen av dessa förpackningar ska kunna öka. Allt från pant på förpackningar till en storskalig kemisk återvinningsanläggning för plaster i Sverige.

Läs mer om Packmarknadens seminarium i Almedalen 2017.

 

Paper Province arrangerade ett seminarium som fokuserade på förpackningens koppling till matsvinn. Avslutningsvis drogs slutsatsen att det är dags att se förpackningen som en miljöhjälte.

Läs mer om Paper Province seminarium i Almedalen 2017.

 

På Fri Köpenskaps seminarium om handeln och cirkulär ekonomi konstaterade Anna Lilja, ansvarig miljö, KfS, att handeln har ett ansvar för att konsumenten ska kunna göra hållbara val, för ett hållbart samhälle.

Läs mer om Fri Köpenskaps seminarium i Almedalen 2017.

 

Publicerad: 2017-07-10