Coop utsett till Sveriges mest hållbara varumärke

Coop har utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index. Drygt 16.000 konsumenter har sagt sitt i Nordens största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet.

- Coop har under lång tid fokuserat på hållbarhet, inte minst i dialogen med sina kunder. Vinsten är ett bevis på att arbetet med klimat, köttkonsumtion och ekologi har nått fram till konsumenten, säger Erik Elvingsson Hedén, grundare av Sustainable Brand Index.

Coop har Sveriges största sortiment av ekologiska och miljömärkta varor och är störst i branschen på ekologiska varor med en försäljningsandel på 10,1 procent. Coop har varit med i undersökningen Sustainable Brand Index sedan starten 2011 och har sedan dess placerat sig bland de fem bästa varje år.

- Vilken toppnotering för oss! Samhällsansvar och hållbarhet finns i vårt DNA sedan kooperationen grundades 1899 och tack vare det har vi en ledande position i branschen vad gäller hållbarhet. Vi skickar ett extra tack till alla kunder och medlemmar som har gjort detta möjligt, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Om undersökningen

Sustainable Brand Index är Nordens största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Det är en tredelad studie med två kvantitativa enkätstudier och en kvalitativ studie i form av djupintervjuer. I studien har ett riksrepresentativt urval av svenska folket bedömt 326 varumärken utifrån deras miljöansvar och socialt ansvarstagande. Varje varumärke har bedömts av minst 1.000 personer och totalt har 16.600 respondenter deltagit. Studien ger svar på hur hållbart ett varumärke uppfattas och innefattar också en trendanalys, analys av konsumentbeteenden samt strategiska rekommendationer.


Sveriges grönaste varumärke

Coop är också Sveriges grönaste varumärke enligt Differs årliga undersökning. Läs mer på coop.se

      

Publicerad: 2018-04-12