Coop inför hållbarhetsdeklarationer på alla livsmedel

Coop är först ut i branschen med en omfattande deklaration av livsmedel: Hållbarhetsdeklarationen.

Livsmedel som säljs idag måste enligt lag ha en medföljande innehållsdeklaration där alla ingredienser listas. Men det har inte alltid varit så. År 1946 började Coop med att deklarera innehållet i våra varor, ett initiativ som sedan spred sig till resten av branschen. Idag är det såväl en självklarhet som en lag att man som konsument kan se vad en matvara innehåller. Nu tar Coop nästa viktiga steg för att konsumenten ska kunna få vägledning i sina val med hållbarhetsdeklarationen – en deklaration som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle.

- Många av våra medlemmar och kunder letar idag efter vägledning för att kunna fatta hållbara val i butik, därför kommer vi börja visa hur varje enskild vara påverkat jordens resurser, klimat och samhälle. Vi vågar sticka ut hakan och säga att hållbarhetsdeklarationen i framtiden kommer kännas lika självklar som innehållsdeklarationen, säger Magnus Johansson, vd på Coop Sverige.

Just nu pågår en intensiv process där Coop tar fram deklarationer på allt vårt livsmedel utifrån tio parametrar som ringar in hållbar utveckling. Totalt innebär det att ca 17 000 matvaror ska märkas utifrån tio olika parametrar ner på ingrediensnivå. De tio parametrarna har tagits fram av WWF:s initiativ hållbar livsmedelskedja som startades år 2005 för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelsbranschen. Datan som beräkningarna baseras på kommer från oberoende källor såsom RISE, World Bank, WWF och BSCI.

Hållbarhetsdeklarationerna kommer att visas genom en digital scanning av en varas streckkod. Tester inleds under sommaren och hösten 2020 och vi beräknar att hållbarhetsdeklarationerna är tillgängliga för kunder fullt ut från första kvartalet 2021.

Läs mer på coop.se

Publicerad: 2020-06-23