Mentor Sverige

Mentor Sverige vill få unga att tro på sig själva med hjälp av positiva förebilder, inspiration och kontakter inför framtiden.

Om Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation, grundad av H.M. Drottning Silvia, som jobbar för att få unga att bli starkare och tro på sig själv. Mentor vill ge fler unga positiva förebilder, inspiration och kontakter inför framtiden i syfte att de ska nå sin fulla potential.

Bli en mentor

Därför är vi partner till Mentor Sverige

Vi på KfS arbetar sedan 2011 tillsammans med Mentor Sverige för att att ge ungdomar stärkt självkänsla, utökad egenmakt och framtidstro. Detta är ett långsiktigt arbete för att öka den social hållbarheten i samhället på fler plan och i detta arbetar vi med att öka inkluderingen och förbättra förutsättningarna för alla ungdomar i Sverige.

Mentor erbjuder tre olika program där vår personal har möjlighet att ta del av och engagera sig i Mentors verksamhet för att utvecklas både som förälder och människa.

Programmen som erbjuds är:

  • Mentor Boost - En halvdags workshops med där ungdomarna får värdefull kunskap om sig själva och vad de vill göra i framtiden. Medarbetarna finns med och stöttar i grupper och håller samtalen i gruppen igå Workshopen hålls av personal på Mentor.
  • Mentor Inspo - En digital session där man pratar om livet, studieval, arbete och karriär. Ungdomarna får träffa några utvalda inspiratörer (dvs medarbetare med KFS) som berättar om sin resa till drömjobbet idag. Detta varvas med frågor från eleverna. Syftet med Mentor Inspo är att ge eleverna inspiration inför framtida yrkesval.
  • Mentorprogrammet - Mentors huvudprogram där man som ungdom får en mentor och en vuxen förebild under sex till tolv må Någon som finns där och kan lyssna, stötta och hitta på roliga saker med.

Så här ser samarbetet ut

Vi sprider information om Mentor Sverige i våra kanaler och Mentor medverkar vid våra olika aktiviteter. Både på plats för att berätta om sin verksamhet men också genom att vi tar hjälp av deras ungdomar när vi behöver personal till olika evenemang. Vi ger på så sätt ungdomarna kontakt med arbetslivet och de hjälper oss genomföra aktiviteter.

Samarbetet gör det möjligt att erbjuda våra medlemmar kostnadsfria föräldrakurser och seminarier som ger verktyg för att bygga goda och stabila relationer till barnen.

Kolla in våra gemesamma seminarier här.

Vi finns med i Mentors gruppmentorprogram, Mentor Boost. När Mentor besöker högstadieklasser finns möjlighet för personal från KfS att vara med som coach och berätta om sitt arbete.

Publicerad: 2024-05-09