Se Mentors seminarier

Vi vill att ungdomarna i Sverige ska må bra och stödjer därför Mentors program för att ge ungdomar bra förebilder och att välja ett liv utan våld och droger. Du som är medlem är välkommen på de föräldraseminarier och kurser vi bjuder in till varje år. Du hittar de kommande under "Erbjudanden". Vi spelar även in en del av seminarierna och här kan du se dem i efterhand.

Koden till tonårshjärnan

OBS! Seminariet sändes digitalt den 16 april 2024.

I det här seminariet får du större förståelse för varför tonåringar gör som de gör och ökade insikter om hur du når fram till tonåringen

Föreläsare: Lena Skogholm

Konflikthantering i familjen

OBS! Seminariet sändes digitalt den 26 april.

I det här seminariet får du verktyg som hjälper dig reflektera över olika situationer och bättre kunna välja dina fighter. Du lär dig också skapa  perspektiv på vardagssituationer.

Föreläsare: Britt-Marie Syrén

Konsten att tala så ditt barn lyssnar

OBS! Seminariet sändes digitalt den 28 november. 

Du får verktyg och strategier för hur du slipper tjata och i stället får barn/ungdomar som lyssnar. Om hur du berättar och sätter gränser respektfullt och vänligt, och står fast vid dina nej.

Föreläsare: Malin Thurezon

 

Motivera Mera - 18 maj 2021

Hur du motiverar ditt barn, dig själv och andra.

Föreläsare: Cornelia Eneroth

 

Identitet och Integration - april 2021 (på arabiska)

Om att uppfostra barn mellan två kulturer.

Föreläsare: Majd Martini

 

Unga och Droger - 16 mars 2021

Om hur du som förälder kan skapa förutsättningar för ditt barn att göra positiva val.

Föreläsare: Lina Jallow

 

ADHD och ADD - 3 mars 2020

Du får verktyg för att bemöta barn och undomar med ADHD/ADD

Föreläsare: Viveca Ernmark

 

Publicerad: 2021-06-02