Hållbara investeringar

Vi strävar efter att förbättra livsmedelsbranschen och skapa förutsättningar för en mer hållbar värld. Vi inser att samarbete med fler parter i värdekedjan är avgörande för att uppnå detta mål. Detta är ett viktigt steg mot vår framtidsstrategi att gemensamt skapa det bästa för våra medlemmar.

Publicerad: 2024-05-09