Skolmaterial - Släng inte maten

Släng inte maten är ett kostnadsfritt läromedel bestående av tre lektioner och utgångspunkten är elevens egna tankar, kunskaper och attityder.

Varje lektion är uppbyggd kring en utmaning och ett ställningstagande för eleven. Du väljer själv om du vill använde de olika delarna av materialet i digital eller analog form. Materialet kan varieras och kombineras på olika sätt för användning i årskurs 4-9 i ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap, kemi och biologi, och med fördel ämnesövergripande. Materialet är framtaget av Konsumentföreningen Stockholm.

Kontakt: Johan Stenvall, kommunikatör.

Publicerad: 2018-05-25