Vi som jobbar här

Lars Ericsson

Lars Ericsson, vd

Övergripande föreningsfrågor.
Telefon: 08-714 39 74
E-post: lars.ericsson@coopostra.se

Charlotte Klevenstedt

Charlotte Klevenstedt, vd-assistent

Telefon: 08-714 39 67
Mobil: 0703-49 89 15
E-post: charlotte.klevenstedt@coopostra.se

Lars Rande

Lars Rande, kontorsservice

Telefon: 08-714 39 54
Mobil: 073-672 89 04
E-post: lars.rande@coopostra.se

Johan Gustafsson

Johan Gustafsson, chefsjurist

Mobil: 0722-20 61 95
E-post: johan.gustafsson@coopostra.se

Henrik Forzelius

Henrik Forzelius, ekonomi- och finansdirektör

Telefon: 08-714 39 71
Mobil: 070-092 51 61
E-post: henrik.forzelius@coopostra.se

Malin Pellborn

Malin Pellborn, chef Medlemsverksamheten

Telefon: 08-714 39 52
Mobil: 076-722 40 42
E-post: malin.pellborn@coopostra.se

John Backlund

John Backlund, projektledare

Sponsring och medlemserbjudanden.
Telefon: 08-714 39 73
Mobil: 070-341 55 10
E-post: john.backlund@coopostra.se

Rosie Karlsson

Rosie Karlsson, projektledare

Ger stöd till förtroendevalda och har kontaktansvar gentemot butikerna.
Telefon: 08-714 39 53
Mobil: 070-253 13 48
E-post: rosie.karlsson@coopostra.se

Andreas Franzén

Andreas Franzén, projektledare

Ger stöd till förtroendevalda och har kontaktansvar gentemot butikerna.
Telefon: 08-714 39 66
Mobil: 0761-45 44 25
E-post: andreas.franzen@coopostra.se

Johan Thidell

Johan Thidell, projektledare

Främst utbildning, valprocesser, seminarier, folkrörelsearbete och Fairtrade.
Telefon: 08-714 39 56
Mobil: 070-398 52 99
E-post: johan.thidell@coopostra.se

Annelie Flensburg

Annelie Flensburg, administratör

Arbetar med information och stöd till förtroendevalda.
Telefon: 08-714 39 63
Mobil: 070-341 55 42
E-post: annelie.flensburg@coopostra.se

Pia Wiss

Pia Wiss, administratör

Stöd till förtroendevalda med ekonomi som specialområde.
Telefon: 08-714 39 62
Mobil: 070-341 55 33
E-post: pia.wiss@coopostra.se

Lena Aronsson

Lena Aronsson, kommunikatör

Ansvarar för KfS webbplats och arbetar med information till medlemmar och förtroendevalda.
Telefon: 08-714 39 70
Mobil: 070-341 55 38
E-post: lena.aronsson@coopostra.se

Johan Stenvall

Johan Stenvall, kommunikatör

Ansvarar för sociala medier och pressfrågor.
Telefon: 08-714 39 57
Mobil: 076-845 62 57
E-post: johan.stenvall@coopostra.se

Adam Bäckstrand

Adam Bäckstrand , projektledare

Telefon: 08-714 39 72
Mobil: 070-341 55 31
E-post: adam.backstrand@coopostra.se

Minna Hellman

Minna Hellman, hållbarhetsstrateg

Telefon: 08-714 39 59
Mobil: 070-660 05 06
E-post: minna.hellman@coopostra.se

Axel Boëthius

Axel Boëthius, hållbarhetsstrateg

Mobil: 070-551 17 50
E-post: axel.boethius@coopostra.se

Publicerad: 2023-08-01