Våra hållbara mål

Vi har ett mål - att alla medlemmar ska konsumera smart och hållbart år 2030. Därför är hållbarhet en av våra hjärtefrågor och något som genomsyrar hela vår verksamhet. Som medlem i en stor och kraftfull rörelse kan du vara med och göra skillnad för en hållbar utveckling.

Vi representerar 1,3 miljoner medlemmar och äger de 200 Coop-butikerna och onlinehandeln som finns i vårt område Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Vår uppgift är att skapa den bästa matkedjan i Stockholm genom att bidra med goda idéer, nya lösningar och resurser för att förbättra butiksupplevelsen, sortimentet, priset och erbjudanden. En hållbar affär helt enkelt. Alltid med utgångspunkt i våra kooperativa värderingar, där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Globala_mal_720.png

FN:s globala mål är vår grundpelare

Med hållbarhet som vår grundpelare utgår vi från FN:s globala mål för hållbar utveckling.

FN:s globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit och de finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Så här bidrar vi till målen

Hållbarhet är en fråga som behöver hanteras både i det stora och det lilla, därför arbetar vi både lokalt och globalt med frågan.

Vi sprider kunskap som ska göra det lättare att göra hållbara val i sin vardag. Det ska vara lätt att göra rätt.

Vi erbjuder våra medlemmar aktiviteter, seminarier och utbildning med fokus på hållbarhet. 

Vi investerar och stödjer initiativ och verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi samarbetar med kooperationens biståndsorganisationer We Effect och Vi-skogen, och med Fairtrade för att minska fattigdomen i världen och skapa mer rättvisa.

Vi påverkar genom att delta i olika samarbeten kring miljö och mathälsa.

Vi lyssnar både på expertisen och på våra medlemmar.

 

Vi är drygt 1,3 miljoner medlemmar och en kraft att räkna med.

 

Publicerad: 2024-05-06