Så här kan du engagera dig

Det finns olika sätt att påverka. Välj det som passar dig bäst.

Bli ägarombud

Som ägarombud är du en länk mellan medlemmarna, butikerna och föreningen.

Det är medlemmarna som väljer ägarombud och de väljs på två år i taget.

Läs mer om ägarombud

Skriv en motion

Motionerna används för större, principiella ärenden som ska behandlas av föreningsstämman.

Skriv en motion

Nominera till styrelse och valberedning

Till och med den 15 januari varje år kan du föreslå personer som du tycker ska sitta i vår styrelse och i valberedningarna.

Nominera här

Hör av dig till oss

Hör av dig till oss med synpunkter som handlar om föreningens verksamhet eller konsument- och miljöfrågor. De ärenden som riktar sig till Coop skickar vi vidare till Coops kundtjänst.

info@kfstockholm.se

Publicerad: 2023-09-20