Motioner

Har du någon övergripande föreningsfråga, en idé eller vill ta upp något som gäller Konsumentföreningen Stockholms verksamhet och vill att ärendet ska behandlas av föreningsstämman? Då kan du skriva en motion.

När du vill utveckla eller förändra något av mer grundläggande natur i vår verksamhet kan du skriva en motion. Använd formuläret i länken här nedanför och gör ett tydligt yrkande. Alla motioner behandlas sedan under våren av stämmoombuden på föreningsstämman, som är vårt högst beslutande organ.

Om du vill förändra något i Coop

Observera att det snabbaste och mest effektiva sättet att framföra önskemål om förändringar inom Coop, är att kontakta Coop direkt istället för att gå vägen via en motion till föreningen. Och har du synpunkter som rör en specifik butik är det mer effektivt att kontakta butikschefen eller ägarrådet i den butiken den butik det gäller.
Kontaktuppgifter till KfS och Coop

Checklista

För att skriva en motion måste du vara medlem i KfS. Om du inte använder det färdiga formuläret kan du utgå från den här checklistan för att få med alla punkter i motionen.

  • En tydlig rubrik ("Motion angående...")
  • En bakgrund till ditt förslag ("Framställan")
  • Ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. ("Jag yrkar att...")
  • Ditt namn, din adress och e-postadress.
  • Ditt id-nummer. (7 siffror, i liten stil på ditt Coop-kort.)

Kolla in ett exempel på hur en motion kan se ut. (PDF)

Senast 15 januari

Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari samma år som stämman hålls för att kunna behandlas på föreningens årsstämma under våren. Motion som lämnas in senare behandlas av stämman året därpå.

Skriv en motion >>

Vad händer sen?

När motionstiden gått ut får du en bekräftelse via e-post. Alla motioner som kommit in senast den 15 januari varje år sammanställs tillsammans med styrelsens förslag till beslut, som en pdf. Pdf:en distribueras till alla motionärer via mejl.

Motionärerna får ett skriftligt besked om stämmans beslut med anledning av motionerna via mejl.

Läs 2018 års motioner (pdf)

Läs 2019 års motioner (pdf)

Läs 2020 års motioner (pdf)

Läs 2021 års motioner (pdf)

Läs 2022 års motioner (pdf)

Läs 2023 års motioner (pdf)

 

 

Publicerad: 2020-10-28