Föräldraseminarium med Mentor: Förmågan att fokusera - framtidens superkraft

Lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig.

Informationsflödet i samhället gör inte bara att vi allt oftare blir avbrutna i vår koncentration. Det medför också att vi behöver bli bättre på att ta till oss information, men också sortera bort det vi inte behöver. Det blir inte bara svårare att fokusera, det blir också viktigare när allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus.

Om vi lär våra barn att fokusera på rätt saker kommer de att få fördelar i skolarbetet, samtidigt som de blir bättre rustade för framtidens arbetsmarknad. Förmågan att fokusera gynnar också vårt välmående.

På det här seminariet kommer du få veta varför det är viktigt att kunna fokusera och hur du kan hjälpa ditt barn att bli bättre på det.

Det här får du med dig:
  • Vilka fördelar ett bra fokus ger
  • Tips kring hur vi alla kan förbättra vårt fokus
  • Råd för bättre studieteknik

Föreläsare:

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Tid

Tisdag 24 november, kl 18.30 - 20.00

Plats

ABF Stockholm, Sveavägen 41
Se på karta

Pris

Kostnadsfritt för dig som är medlem.

Boka

Boka via länken nedan. Välj mellan att delta på plats eller via datorn.

Vi använder verktyget Lyyti till anmälningarna.

Gå till bokningen

Alla erbjudanden för dig som är medlem

För alla med Coop-kort.

Publicerad: 2020-10-16