Seminarium för föräldrar: Unga och droger

Föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn för barnen och därför är det viktigt att veta hur vi kan skydda dem. Med ökad förståelse om hur användandet av tobak, alkohol och narkotika ser ut i våra barns vardag kan vi öka kunskapen om riskbeteenden.

Det här seminariet handlar om hur dagens problematik kring droger ser ut och hur du som förälder kan skapa förutsättningar för ditt barn att göra positiva val. Under seminaret får du information om droger och konkreta tips på hur du kan bidra till att unga får den trygghet, stöttning och stimulans de behöver för att de inte hamna i negativa beteendemönster.

Föreläsare Lina Jallow har 20 års erfarenhet av att arbeta förebyggande med barn och ungdomar med olika former av föräldrastöd. Hon är specialistkonsult inom preventivt arbete.

Det här får du med dig från Mentors seminarium:

  • Tips och råd runt riskbeteenden
  • Fakta och statistik om sambandet mellan tobak, alkohol och droger
  • Konkreta verktyg för samtal i hur du kan agera för att skydda ditt barn

Tid

Tisdag den 16 mars, kl 18.30.

Plats

Seminariet sänds digitalt.

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm.

Boka

Anmäl dig via länken nedan.

Gå till bokningen

Publicerad: 2021-02-19