Så stärker du ditt barns psykiska hälsa

Föräldraseminarium med Mentor. Hur jag vidmakthåller jag en god relation med mitt barn och hur bidrar jag till ett respektfullt bemötande i svåra stunder ?

Ett salutogent förhållningssätt lägger fokus på det som främjar hälsa.Här pratar vi om vikten av att se på ditt barn/ungdom med friska ögon; att uppmuntra och se styrkor och förmågor i stället för att fokusera på problem och svårigheter.

Vi får lära oss om tankemönster och förhållningssätt som bidrar till att skapa en tillitsfull och god relation med ditt barn/ungdom, för att i nästa steg reflektera över dig själv och hur du på bästa sätt kan stödja och vara där när svårigheter uppstår.

Det här får du med dig: 
  • Förståelse för vikten av lyhördhet och relationsskapande• Tips på hur man skaffar sig goda vanor och olika tidsaspekter på förändring
  • Verktyg som ökar möjligheten att ditt barn/ungdom pratar med dig om svåra saker
  • Tips för att motverka konflikter samt hanterar de konflikter som uppstår på ett mer tillfredställande sätt

Mentor Sverige är en ideell organisation vars vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Genom det kraftfulla verktyget mentorskap arbetar vi med att stärka ungdomars motståndskraft och frigöra deras potential. Tillsammans med företag, skolor och vuxna genomför vi program för unga, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion. Läs mer på mentor.se

Föreläsare:

Zandra Christianzen Leg Psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Hon har arbetat med barn och ungdomskliniskt arbete inom BUP och i dag jobbar Zandra med första linjens psykiatri, med elevhälsoutvecklande insatser inom skolan.

Tid

Tisdag 29 mars, kl 18.30 - 20.00

OBS! Anmälan senast 21 mars, kl 12.00.

Vi kommer också att sända seminariet den 7 april kl 18.30. Länk skickar vi ca en vecka innan seminariet sänds.

Plats

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Se på karta

Pris

Kostnadsfritt för dig som är medlem.

Boka

Boka via länken nedan.

Vi använder verktyget Lyyti till anmälningarna.

Gå till bokningen

Alla erbjudanden för dig som är medlem

För alla med Coop-kort.

Publicerad: 2022-02-18